Начална страница

Заявление за участие

Указания за работа с информационния портал за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти в малката потребителска кошница в Република България

Приложение 1. Декларация за участие

Приложение 2. Седмични цени